Головна » Життя

У грудні збільшуються соціальні виплати: відомо кому скільки дістанеться

Уп­равлін­ня со­ці­аль­но­го за­хис­ту на­се­лен­ня ін­формує, що від­по­від­но до За­ко­ну Ук­ра­їни «Про Дер­жавний бюд­жет Ук­ра­їни на 2019 рік» з 1 груд­ня 2019 ро­ку змі­ню­єть­ся про­жит­ко­вий мі­ні­мум на од­ну осо­бу для ос­новних со­ці­аль­них і де­мог­ра­фіч­них груп на­се­лен­ня.

Про це й­деться на сай­ті Ше­пе­тівсь­кої РДА.

Про­жит­ко­вий мі­ні­мум ста­но­вить для:

 • дітей віком до 6 років — 1779 гривень;
 • дітей віком від 6 до 18 років — 2218 гривень;
 • працездатних осіб — 2102 гривень;
 • осіб, які втратили працездатність — 1638 гривні.

Вра­хо­ву­ючи заз­на­че­не, з 1 груд­ня змі­ню­єть­ся роз­мір де­яких ви­дів дер­жавної до­по­мо­ги:

 • допомога у зв’язку з вагітністю та пологами — 525,50 гривень.

До­по­мо­га на ді­тей оди­но­ким ма­те­рям:

 • на дітей віком до 6 років — 1779 гривень;
 • від 6 до 18 років — 2218 гривень;
 • від 18 до 23 років — 2102 гривень.

До­по­мо­га на ді­тей, над яки­ми вста­нов­ле­но опі­ку чи пік­лу­ван­ня:

 • на дітей віком до 6 років — 3558 гривень;
 • від 6 до 18 років — 4436 гривень.

До­по­мо­га осо­бі, яка дог­ля­дає за хво­рою ди­ти­ною — 1638 грив­ні.

Тим­ча­со­ва дер­жавна до­по­мо­га ді­тям, бать­ки яких ухи­ля­ють­ся від спла­ти алі­мен­тів:

 • до 6 років — 889,50 гривень;
 • від 6 до 18 років — 1109,00 гривень.

Що­мі­сяч­но гро­шо­ва до­по­мо­га осо­бі, яка про­жи­ває ра­зом з осо­бою з ін­ва­лід­ністю І чи ІІ гру­пи внас­лі­док пси­хіч­но­го роз­ла­ду — 2027 гри­вень.

Дер­жавна со­ці­аль­на до­по­мо­га ін­ва­лі­дам І гру­пи під­гру­пи А — 3364,60 гри­вень.

Ін­ва­лі­дам з ди­тинс­тва І гру­пи під­гру­па Б — 2457,00 гри­вень.

Ін­ва­лі­дам з ди­тинс­тва ІІ гру­пи — 1638,00 грив­ні. Ін­ва­лі­дам з ди­тинс­тва І­ІІ гру­пи — 1638,00 грив­ні.

На ді­тей з ін­ва­лід­ністю ві­ком до 18 ро­ків — 1638,00 грив­ні.

На ді­тей з ін­ва­лід­ністю ві­ком до 6 ро­ків із над­бавкою на дог­ляд — 2036,10 гри­вень.

На ді­тей з ін­ва­лід­ністю від 6 до 18 ро­ків з над­бавкою — 2255,60 гри­вень на дог­ляд.

Джерело

Нагадуємо, В ужгородських маршрутках пасажирів грабує молода білявка (ФОТО)

Читайте також: Під час виступу на Майдані Петра Порошенка закидали яйцями (ВІДЕО)

Будьте в курсі з “ПЕРШИЙ.com.ua” – підписуйтесь на наш канал в Telegram, а також сторінку в Instagram


Залишити коментар

avatar
Любов
Гість
Любов

Цікаво пише одне а нарахування зовсім інше..

Люда
Гість
Люда

Як можна прожити на ці мізерні кошти. Собі зробіть таку зарплату

Сергій
Гість
Сергій

Гниди, собі премії виписують на сотеі тисяч,

Оливка
Гість
Оливка

Просто смешно.Живите и ни в чем себе не отказывайте

Людмила
Гість
Людмила

А як можна прожити 860гр в місяць. ? Знімаючи квартиру … Шикарна держава..

Ірина
Гість
Ірина

Тільки -но прочитала що міністр юстиції не може проживити на 29000грн зарплатні а як має пожити цей простий люд на мізерну пенсію 1600-2000 грн заплативши за енергоносії, ліки а харчування?

Галина
Гість
Галина

Це вже всічні получим?

Ирина
Гість
Ирина

А как же жить матерям с детем на 860!? И не собираются добавлять!??? Можно било би і промолчать еслі б в Геническом районе подпісивалі документ на мало обеспеченную семью,а так как у нас не хотят помогать семьям хоть как то вижить то приходіться пісать візде.может хоть услашат…..!

Лілія
Гість
Лілія

А чо Богородчанський район невидає таку підняту суму,забрали собі в кишеню.Прошу перевірити Богородчни по соцвиплаті

Аліна
Гість
Аліна

Якщо мінімум до 6 років 1779грн а мені підняли лише на 65грн -1400грн.??????
Доходів В мене більше немає…
Ще менше, це жах

Віта
Гість
Віта

Як отримати допомогу якщо є рішення ЛКК або ж за дитиною до 6 років?

загрузка...
Реклама
Реклама
Loading...