Миротворець оприлюднив доповненний список чиновників з подвійним громадянством (СПИСОК)

11.10.2018 07:44 235 0
Миротворець оприлюднив доповненний список чиновників з подвійним громадянством (СПИСОК)
У МЗС Угорщини стверджують, що такого не може бути тому це може загрожувати національній безпеці. Кажуть, що у них такого немає, а якщо раптом виявлять подібне, то наслідки для таких громадян в Угорщині можуть бути дуже сумними.
"А у нас таке може бути", - зазаначає "Миротворець, - "ми і показуємо оновлений список чиновників із понад 500 осіб, які мають громадянство Угорщини. Ось він".
Антал Александр Петрович        1325068 https://psb4ukr.org/criminal/antal-aleksandr-petrovich/ Антал Ева Степановна    1325069 https://psb4ukr.org/criminal/antal-eva-stepanovna/ Бадо Иосиф Иосифович    1325070 https://psb4ukr.org/criminal/bado-iosif-iosifovich/ Бадов Шандор Тиборович; Бадов Александр Тиборович       1325071 https://psb4ukr.org/criminal/badov-shandor-tiborovich/ Бак Иван Александрович  1325072 https://psb4ukr.org/criminal/bak-ivan-aleksandrovich/ Бакк Василий Иванович   1325073 https://psb4ukr.org/criminal/bakk-vasilij-ivanovich/ Балог Барна Эндреевич; Балог Барна Андреевич    1325074 https://psb4ukr.org/criminal/balog-barna-endreevich/ Бан Жолт Гейзович       1325075 https://psb4ukr.org/criminal/ban-zholt-gejzovich/ Банеи Золтан Золтанович 1325076 https://psb4ukr.org/criminal/banei-zoltan-zoltanovich/ Баратей Арпад Иштванович        1325077 https://psb4ukr.org/criminal/baratej-arpad-ishtvanovich/ Барта Вилмош Вилмошевич 1325078 https://psb4ukr.org/criminal/barta-vilmosh-vilmoshevich/ Бейреш Виктория Людвиковна; Бейреш Виктория Людвиговна; Демен-Бейреш Виктория Людвиговна        1325079 https://psb4ukr.org/criminal/bejresh-viktoriya-lyudvikovna/ Белиан Ольга Михайловна 1325080 https://psb4ukr.org/criminal/belian-olga-mikhajlovna/ Берегий Жолт Зигмондович; Береги Жолт Зигмондович       1325081 https://psb4ukr.org/criminal/beregij-zholt-zigmondovich/ Береш Арпад Андреевич   1325082 https://psb4ukr.org/criminal/beresh-arpad-andreevich/ Биро Дэйнеш Миклошович  1325083 https://psb4ukr.org/criminal/biro-dejnesh-mikloshovich/ Биро Норберт Владимирович       1325084 https://psb4ukr.org/criminal/biro-norbert-vladimirovich/ Боднар Даниел Йожефович 1325085 https://psb4ukr.org/criminal/bodnar-daniel-jozhefovich/ Боднар Йосип Йосифович  1325086 https://psb4ukr.org/criminal/bodnar-josip-josifovich/ Боднар Александр Николаевич     1325087 https://psb4ukr.org/criminal/bodnar-aleksandr-nikolaevich-2/ Бодов Иосиф Йосифович   1325088 https://psb4ukr.org/criminal/bodov-iosif-josifovich/ Борбель Чобо Яношевич   1325089 https://psb4ukr.org/criminal/borbel-chobo-yanoshevich/ Бордей Александр Федорович      1325090 https://psb4ukr.org/criminal/bordej-aleksandr-fedorovich/ Борисенко Александр Александрович       1325091 https://psb4ukr.org/criminal/borisenko-aleksandr-aleksandrovich-3/ Борнемисо Иван Иванович 1325092 https://psb4ukr.org/criminal/bornemiso-ivan-ivanovich/ Борони Иван Иванович    1325093 https://psb4ukr.org/criminal/boroni-ivan-ivanovich/ Борто Жолт Валентинович 1325094 https://psb4ukr.org/criminal/borto-zholt-valentinovich/ Боршош Эрика Александровна; Мулер Эрика Александровна   1325095 https://psb4ukr.org/criminal/borshosh-erika-aleksandrovna/ Бочкор Йосип Йосифович  1325096 https://psb4ukr.org/criminal/bochkor-josip-josifovich/ Бреннер Михаил Степанович       1325097 https://psb4ukr.org/criminal/brenner-mikhail-stepanovich/ Буда Ференц Степанлвич  1325098 https://psb4ukr.org/criminal/buda-ferenc-stepanlvich/ Бурч Василий Васильевич 1325099 https://psb4ukr.org/criminal/burch-vasilij-vasilevich/ Рожи Александр Федорович        1325100 https://psb4ukr.org/criminal/rozhi-aleksandr-fedorovich/ Роман Василий Иосифович 1325101 https://psb4ukr.org/criminal/roman-vasilij-iosifovich/ Ромбай Михаил Александрович     1325102 https://psb4ukr.org/criminal/rombaj-mikhail-aleksandrovich/ Росоха Сильвия  1325103 https://psb4ukr.org/criminal/rosokha-silviya/ Русин Эльвира Михайловна; Русин Элвира Михайловна       1325104 https://psb4ukr.org/criminal/rusin-elvira-mikhajlovna/ Русин Оксана Васильевна 1325105 https://psb4ukr.org/criminal/rusin-oksana-vasilevna/ Сабо Дюло Дюлович; Сабов Дюло Дюлович   1325106 https://psb4ukr.org/criminal/sabo-dyulo-dyulovich/ Сабов Габор Габорович   1325107 https://psb4ukr.org/criminal/sabov-gabor-gaborovich/ Сабов Лайош Людвикович  1325108 https://psb4ukr.org/criminal/sabov-lajosh-lyudvikovich/ Саенков Виктор Викторович       1325109 https://psb4ukr.org/criminal/saenkov-viktor-viktorovich/ Сакач Кристиан Адальбертович    1325110 https://psb4ukr.org/criminal/sakach-kristian-adalbertovich/ Салаи Елек Элекович     1325111 https://psb4ukr.org/criminal/salai-elek-elekovich/ Салка Янош Яношевич     1325112 https://psb4ukr.org/criminal/salka-yanosh-yanoshevich/ Салко Бейло Бейлович    1325113 https://psb4ukr.org/criminal/salko-bejlo-bejlovich/ Сацик Микола Михаилович 1325114 https://psb4ukr.org/criminal/sacik-mikola-mikhailovich/ Семйон Владислав Иванович       1325115 https://psb4ukr.org/criminal/semjon-vladislav-ivanovich/ Сивке Каталин Андреевна 1325116 https://psb4ukr.org/criminal/sivke-katalin-andreevna/ Сикора Александр Золтанович     1325117 https://psb4ukr.org/criminal/sikora-aleksandr-zoltanovich/ Сидей Элиза Миколаевна  1325118 https://psb4ukr.org/criminal/sidej-eliza-mikolaevna/ Симчера Иван Иванович   1325119 https://psb4ukr.org/criminal/simchera-ivan-ivanovich/ Сирмои Йосип Йосифович  1325120 https://psb4ukr.org/criminal/sirmoi-josip-josifovich/ Сметанюк Евгений Николаевич     1325121 https://psb4ukr.org/criminal/smetanyuk-evgenij-nikolaevich/ Собослои Бейло Бейлович 1325122 https://psb4ukr.org/criminal/sobosloi-bejlo-bejlovich/ Сокалош Владимир Петрович       1325123 https://psb4ukr.org/criminal/sokalosh-vladimir-petrovich/ Сотмари Левентэ Золтанович      1325124 https://psb4ukr.org/criminal/sotmari-levente-zoltanovich/ Стегура Тарас Михайлович        1325125 https://psb4ukr.org/criminal/stegura-taras-mikhajlovich/ Степанюк Ангела Юлиевна 1325126 https://psb4ukr.org/criminal/stepanyuk-angela-yulievna/ Стойка Александр Павлович       1325127 https://psb4ukr.org/criminal/stojka-aleksandr-pavlovich/ Сусик Владимир Васильевич       1325128 https://psb4ukr.org/criminal/susik-vladimir-vasilevich/ Сюч Йосип Йосифович     1325129 https://psb4ukr.org/criminal/syuch-josip-josifovich/ Сюч-Эгреши Каталин Александровна        1325130 https://psb4ukr.org/criminal/syuch-egreshi-katalin-aleksandrovna/ Тараненко Дмитрий Александрович 1325131 https://psb4ukr.org/criminal/taranenko-dmitrij-aleksandrovich/ Текелий Юрий Васильевич 1325132 https://psb4ukr.org/criminal/tekelij-yurij-vasilevich/ Терек Юдита Васильевна  1325133 https://psb4ukr.org/criminal/terek-yudita-vasilevna/ Тирик Миклош Миклошович 1325134 https://psb4ukr.org/criminal/tirik-miklosh-mikloshovich/ Тирпак Йосиф Йосифович  1325135 https://psb4ukr.org/criminal/tirpak-josif-josifovich/ Тигор Бейло Бейлович    1325136 https://psb4ukr.org/criminal/tigor-bejlo-bejlovich/ Тигор Дьердь Эрневич    1325137 https://psb4ukr.org/criminal/tigor-derd-ernevich/ Тигор Дьордь Гейзович; Тигор Дьердь Гейзович    1325138 https://psb4ukr.org/criminal/tigor-dord-gejzovich/ Товстый Виктор Васильевич       1325139 https://psb4ukr.org/criminal/tovstyj-viktor-vasilevich/ Товт Василий Васильевич 1325140 https://psb4ukr.org/criminal/tovt-vasilij-vasilevich/ Товт Фёдор Николаевич   1325141 https://psb4ukr.org/criminal/tovt-fyodor-nikolaevich/ Толвай Степан Степанович        1325142 https://psb4ukr.org/criminal/tolvaj-stepan-stepanovich/ Томнюк Павел Петрович   1325143 https://psb4ukr.org/criminal/tomnyuk-pavel-petrovich/ Томпа Золтан Золтанович 1325144 https://psb4ukr.org/criminal/tompa-zoltan-zoltanovich/ Тот Жолт Жигмундович    1325145 https://psb4ukr.org/criminal/tot-zholt-zhigmundovich/ Тотар Александр Иванович        1325146 https://psb4ukr.org/criminal/totar-aleksandr-ivanovich/ Трилл Ференц Ференцович 1325147 https://psb4ukr.org/criminal/trill-ferenc-ferencovich/ Тягур Георгина Томовна  1325148 https://psb4ukr.org/criminal/tyagur-georgina-tomovna/ Удут Екатерина Васильевна       1325149 https://psb4ukr.org/criminal/udut-ekaterina-vasilevna/ Ур-Барна Бернадет Михайловна; Ур-Барна Бернадетта Михайловна    1325150 https://psb4ukr.org/criminal/ur-barna-bernadet-mikhajlovna/ Фаркаш Эрнест Эрнестович        1325151 https://psb4ukr.org/criminal/farkash-ernest-ernestovich/ Фаркаш Ласло Элемирович 1325152 https://psb4ukr.org/criminal/farkash-laslo-elemirovich/ Фелдеш Иван Иванович    1325153 https://psb4ukr.org/criminal/feldesh-ivan-ivanovich/ Феер Яна Юриевна        1325154 https://psb4ukr.org/criminal/feer-yana-yurievna/ Фельдгази Маргарита Людвиковна  1325155 https://psb4ukr.org/criminal/feldgazi-margarita-lyudvikovna/ Ференц Иван Иванович    1325156 https://psb4ukr.org/criminal/ferenc-ivan-ivanovich/ Ферко Чаба Йосифович    1325157 https://psb4ukr.org/criminal/ferko-chaba-josifovich/ Фицай Василий Иванович  1325158 https://psb4ukr.org/criminal/ficaj-vasilij-ivanovich/ Филе Надежда Михайловна 1325159 https://psb4ukr.org/criminal/file-nadezhda-mikhajlovna/ Фодор Дюло Дюлович      1325160 https://psb4ukr.org/criminal/fodor-dyulo-dyulovich/ Форкош Атилла Васильевич        1325161 https://psb4ukr.org/criminal/forkosh-atilla-vasilevich/ Фрыган Иван Иванович    1325162 https://psb4ukr.org/criminal/frygan-ivan-ivanovich/ Фурик Михаил Михайлович 1325163 https://psb4ukr.org/criminal/furik-mikhail-mikhajlovich/ Харчий Михаил Романович 1325164 https://psb4ukr.org/criminal/kharchij-mikhail-romanovich/ Худа Рената Викторивна  1325165 https://psb4ukr.org/criminal/khuda-renata-viktorivna/ Цветкова Берта Аладаровна       1325166 https://psb4ukr.org/criminal/cvetkova-berta-aladarovna/ Цебер Роланд Иванович   1325167 https://psb4ukr.org/criminal/ceber-roland-ivanovich/ Цекус Аттила Александрович      1325168 https://psb4ukr.org/criminal/cekus-attila-aleksandrovich/ Цыбарь Иван Иванович    1325169 https://psb4ukr.org/criminal/cybar-ivan-ivanovich/ Цымбалюк Руслан Анатольевич     1325170 https://psb4ukr.org/criminal/cymbalyuk-ruslan-anatolevich/ Цури Жанна Густавовна   1325171 https://psb4ukr.org/criminal/curi-zhanna-gustavovna/ Цюняк Александр Романович       1325172 https://psb4ukr.org/criminal/cyunyak-aleksandr-romanovich/ Чабрун Алена Людвиговна 1325173 https://psb4ukr.org/criminal/chabrun-alena-lyudvigovna/ Чейпеш Мария Ивановна   1325174 https://psb4ukr.org/criminal/chejpesh-mariya-ivanovna/ Чейпеш Оксана Михайловна        1325175 https://psb4ukr.org/criminal/chejpesh-oksana-mikhajlovna/ Чепка Мирослав Антонович        1325176 https://psb4ukr.org/criminal/chepka-miroslav-antonovich/ Чири Степан Степанович  1325177 https://psb4ukr.org/criminal/chiri-stepan-stepanovich/ Чок Эржебет Шандоровна  1325178 https://psb4ukr.org/criminal/chok-erzhebet-shandorovna/ Чок Марта Карловна      1325179 https://psb4ukr.org/criminal/chok-marta-karlovna/ Чулей Оксана Ивановна   1325180 https://psb4ukr.org/criminal/chulej-oksana-ivanovna/ Чурыло Михаил Михайлович        1325181 https://psb4ukr.org/criminal/churylo-mikhail-mikhajlovich/ Шандор Йосип Йосифович  1325182 https://psb4ukr.org/criminal/shandor-josip-josifovich/ Шандор Илона (Елена) Иосифовна  1325183 https://psb4ukr.org/criminal/shandor-ilona-elena-iosifovna/ Шапи Елизавета Степановна       1325184 https://psb4ukr.org/criminal/shapi-elizaveta-stepanovna/ Шаркези Карло Карлович  1325185 https://psb4ukr.org/criminal/sharkezi-karlo-karlovich/ Шивак Ирина Балинтовна  1325186 https://psb4ukr.org/criminal/shivak-irina-balintovna/ Шимон Иболя Бейловна    1325187 https://psb4ukr.org/criminal/shimon-ibolya-bejlovna/ Шоми Агнеш Бейловна     1325188 https://psb4ukr.org/criminal/shomi-agnesh-bejlovna/ Шебештьен Роберт Иванович       1325189 https://psb4ukr.org/criminal/shebeshten-robert-ivanovich/ Шелелье Виктор Борисович        1325190 https://psb4ukr.org/criminal/shelele-viktor-borisovich/ Шереги Андрей Андреевич 1325191 https://psb4ukr.org/criminal/sheregi-andrej-andreevich/ Шмуляк Николай Николаевич       1325192 https://psb4ukr.org/criminal/shmulyak-nikolaj-nikolaevich/ Шомоди Карло Арпадович  1325193 https://psb4ukr.org/criminal/shomodi-karlo-arpadovich/ Шош Роберт Карлович     1325194 https://psb4ukr.org/criminal/shosh-robert-karlovich/ Штец Ольга Александровна        1325195 https://psb4ukr.org/criminal/shtec-olga-aleksandrovna/ Шуба Микола Алексеевич  1325196 https://psb4ukr.org/criminal/shuba-mikola-alekseevich/ Шютев Аттила Иштванович 1325197 https://psb4ukr.org/criminal/shyutev-attila-ishtvanovich/ Юско Александр Александрович    1325198 https://psb4ukr.org/criminal/yusko-aleksandr-aleksandrovich/ Ягер Михаил Михаилович  1325199 https://psb4ukr.org/criminal/yager-mikhail-mikhailovich/ Янки Сабина Евгенеевна  1325200 https://psb4ukr.org/criminal/yanki-sabina-evgeneevna/ Янчи Степан Степанович  1325201 https://psb4ukr.org/criminal/yanchi-stepan-stepanovich/ Варади Томаш Васильевич 1325202 https://psb4ukr.org/criminal/varadi-tomash-vasilevich/ Варга Адальберт Адальбертович   1325203 https://psb4ukr.org/criminal/varga-adalbert-adalbertovich/ Варга Андрей Адальбертович      1325204 https://psb4ukr.org/criminal/varga-andrej-adalbertovich/ Варга Берталон Берталонович     1325205 https://psb4ukr.org/criminal/varga-bertalon-bertalonovich/ Варга Семен Шимонович   1325206 https://psb4ukr.org/criminal/varga-semen-shimonovich/ Вари Каталин Стефанивна 1325207 https://psb4ukr.org/criminal/vari-katalin-stefanivna/ Варю Алена Адальбертовна        1325208 https://psb4ukr.org/criminal/varyu-alena-adalbertovna/ Вейг Иштван Силардович  1325209 https://psb4ukr.org/criminal/vejg-ishtvan-silardovich/ Ветровская Мелинда Винцевна; Эйлеш Мелинда Винцевна     1325210 https://psb4ukr.org/criminal/vetrovskaya-melinda-vincevna/ Визауер Елезавета Александровна 1325211 https://psb4ukr.org/criminal/vizauer-elezaveta-aleksandrovna/ Винник Екатерина Владиславовна  1325212 https://psb4ukr.org/criminal/vinnik-ekaterina-vladislavovna/ Винце Степан Степанович 1325213 https://psb4ukr.org/criminal/vince-stepan-stepanovich/ Вовканич Иван Иванович  1325214 https://psb4ukr.org/criminal/vovkanich-ivan-ivanovich/ Вовчек Михаил Михайлович        1325215 https://psb4ukr.org/criminal/vovchek-mikhail-mikhajlovich/ Габор Иштван Степанович 1325216 https://psb4ukr.org/criminal/gabor-ishtvan-stepanovich/ Газдаг Ибоя Валентиновна        1325217 https://psb4ukr.org/criminal/gazdag-iboya-valentinovna/ Гал Виталий Иванович    1325218 https://psb4ukr.org/criminal/gal-vitalij-ivanovich/ Гал Лилла Степановна    1325219 https://psb4ukr.org/criminal/gal-lilla-stepanovna/ Галайда Жолт Имреевич   1325220 https://psb4ukr.org/criminal/galajda-zholt-imreevich/ Ганко Александр Александрович   1325221 https://psb4ukr.org/criminal/ganko-aleksandr-aleksandrovich/ Гаталович Александр Александрович       1325222 https://psb4ukr.org/criminal/gatalovich-aleksandr-aleksandrovich/ Гецел Марта Людвиговна  1325223 https://psb4ukr.org/criminal/gecel-marta-lyudvigovna/ Гойс Павел Иванович     1325224 https://psb4ukr.org/criminal/gojs-pavel-ivanovich/ Гомоки Иштван Юльевич   1325225 https://psb4ukr.org/criminal/gomoki-ishtvan-yulevich/ Гороний Адальберт Адальбертович 1325226 https://psb4ukr.org/criminal/goronij-adalbert-adalbertovich/ Гришко Инна Анатольевна 1325227 https://psb4ukr.org/criminal/grishko-inna-anatolevna/ Губкович Василий Михайлович     1325228 https://psb4ukr.org/criminal/gubkovich-vasilij-mikhajlovich/ Гузина Францишка Лойошевна      1325229 https://psb4ukr.org/criminal/guzina-francishka-lojoshevna/ Гунка Федор Федорович   1325230 https://psb4ukr.org/criminal/gunka-fedor-fedorovich/ Гусар Роберт Адальбертович      1325231 https://psb4ukr.org/criminal/gusar-robert-adalbertovich/ Давид Ливия Эндреевна   1325232 https://psb4ukr.org/criminal/david-liviya-endreevna/ Поллоги Василий Иштванович      1325233 https://psb4ukr.org/criminal/pollogi-vasilij-ishtvanovich/ Андрейчак Беата Золтановна      1325234 https://psb4ukr.org/criminal/andrejchak-beata-zoltanovna/ Бадида Игорь Васильевич 1325235 https://psb4ukr.org/criminal/badida-igor-vasilevich/ Бадов Мария Золтановна  1325236 https://psb4ukr.org/criminal/badov-mariya-zoltanovna/ Биров Янош Иванович     1325237 https://psb4ukr.org/criminal/birov-yanosh-ivanovich/ Бакша Жолт Карлович     1325238 https://psb4ukr.org/criminal/baksha-zholt-karlovich/ Вагнер Иван Васильевич  1325239 https://psb4ukr.org/criminal/vagner-ivan-vasilevich/ Боднар Мария-Магдалина Михайловна       1325240 https://psb4ukr.org/criminal/bodnar-mariya-magdalina-mikhajlovna/ Бодок Бертолон Дейнешевич       1325241 https://psb4ukr.org/criminal/bodok-bertolon-dejneshevich/ Брековски Иосип Иосипович       1325242 https://psb4ukr.org/criminal/brekovski-iosip-iosipovich/ Варга Андрей Андреевич  1325243 https://psb4ukr.org/criminal/varga-andrej-andreevich/ Варга Берталон Берталонович     1325244 https://psb4ukr.org/criminal/varga-bertalon-bertalonovich-2/ Варга Лионэлла Евгеньевна       1325245 https://psb4ukr.org/criminal/varga-lionella-evgenevna/ Вароди Бейла Бейлович   1325246 https://psb4ukr.org/criminal/varodi-bejla-bejlovich/ Варю Иожеф Йожефович    1325247 https://psb4ukr.org/criminal/varyu-iozhef-jozhefovich/ Вербияш Саболч Иосифович; Вербияш Соболч Иосифович      1325248 https://psb4ukr.org/criminal/verbiyash-sabolch-iosifovich/ Вереш Степан Иштванович 1325249 https://psb4ukr.org/criminal/veresh-stepan-ishtvanovich/ Вереш Степан Иштванович 1325250 https://psb4ukr.org/criminal/veresh-stepan-ishtvanovich-2/ Ворю Эрика Иосифовна    1325251 https://psb4ukr.org/criminal/voryu-erika-iosifovna/ Газдаг Роланд Степанлвич        1325252 https://psb4ukr.org/criminal/gazdag-roland-stepanlvich/ Галас Ласло Ласлович    1325253 https://psb4ukr.org/criminal/galas-laslo-laslovich/ Гей Роланд Гейзович     1325254 https://psb4ukr.org/criminal/gej-roland-gejzovich/ Гнатик Анна Юриевна     1325255 https://psb4ukr.org/criminal/gnatik-anna-yurievna/ Готра Владимир Владимирович     1325256 https://psb4ukr.org/criminal/gotra-vladimir-vladimirovich/ Гоч Эрика Адальбертовна 1325257 https://psb4ukr.org/criminal/goch-erika-adalbertovna/ Григоряк Наталия Семеновна      1325258 https://psb4ukr.org/criminal/grigoryak-nataliya-semenovna/ Орос Роберт Андреевич   1325259 https://psb4ukr.org/criminal/oros-robert-andreevich/ Орос Тибор Тиборович    1325260 https://psb4ukr.org/criminal/oros-tibor-tiborovich/ Орос Янош Иванович      1325261 https://psb4ukr.org/criminal/oros-yanosh-ivanovich/ Ороси Василий Васильевич        1325262 https://psb4ukr.org/criminal/orosi-vasilij-vasilevich/ Пак Ференц Ференцович   1325263 https://psb4ukr.org/criminal/pak-ferenc-ferencovich/ Пал Габор Бертолонович  1325264 https://psb4ukr.org/criminal/pal-gabor-bertolonovich/ Папп Петр Петрович      1325265 https://psb4ukr.org/criminal/papp-petr-petrovich/ Пелешкей Елизавета Людвиковна   1325266 https://psb4ukr.org/criminal/peleshkej-elizaveta-lyudvikovna/ Пелешкей Левентэ Оттилович      1325267 https://psb4ukr.org/criminal/peleshkej-levente-ottilovich/ Петер Эдита Балинтовна  1325268 https://psb4ukr.org/criminal/peter-edita-balintovna/ Петечел Михаил Алексеевич       1325269 https://psb4ukr.org/criminal/petechel-mikhail-alekseevich/ Петрунь Светлана Станковна      1325270 https://psb4ukr.org/criminal/petrun-svetlana-stankovna/ Пильник Сергей Иванович 1325271 https://psb4ukr.org/criminal/pilnik-sergej-ivanovich/ Подберецкий Владислав Степанович        1325272 https://psb4ukr.org/criminal/podbereckij-vladislav-stepanovich/ Пинте Юра Яношевич      1325273 https://psb4ukr.org/criminal/pinte-yura-yanoshevich/ Повдер Степан Степанович        1325274 https://psb4ukr.org/criminal/povder-stepan-stepanovich/ Полади Александр Александрович  1325275 https://psb4ukr.org/criminal/poladi-aleksandr-aleksandrovich/ Поллоги Ласло Федорович 1325276 https://psb4ukr.org/criminal/pollogi-laslo-fedorovich/ Попович Василий Оттович 1325277 https://psb4ukr.org/criminal/popovich-vasilij-ottovich/ Попович Золтан Золтанович       1325278 https://psb4ukr.org/criminal/popovich-zoltan-zoltanovich/ Попович Тиводор Тиводорович     1325279 https://psb4ukr.org/criminal/popovich-tivodor-tivodorovich/ Потоки Габор Федорович  1325280 https://psb4ukr.org/criminal/potoki-gabor-fedorovich/ Пупчик Михаил Васильевич        1325281 https://psb4ukr.org/criminal/pupchik-mikhail-vasilevich/ Пуфлер Эвелин Людвиковна        1325282 https://psb4ukr.org/criminal/pufler-evelin-lyudvikovna/ Пушкаш Томаш Густавович 1325283 https://psb4ukr.org/criminal/pushkash-tomash-gustavovich/ Райплик Иожеф Йожефович 1325284 https://psb4ukr.org/criminal/rajplik-iozhef-jozhefovich/ Реплюк Юрий Петрович    1325285 https://psb4ukr.org/criminal/replyuk-yurij-petrovich/ Рыган Иштван Иванович   1325286 https://psb4ukr.org/criminal/rygan-ishtvan-ivanovich/ Данич Мария Петровна    1325287 https://psb4ukr.org/criminal/danich-mariya-petrovna/ Дэме Лойош Лойошевич    1325288 https://psb4ukr.org/criminal/deme-lojosh-lojoshevich/ Деметер Габриелла Степановна    1325289 https://psb4ukr.org/criminal/demeter-gabriella-stepanovna/ Дешко Андриана Василевна        1325290 https://psb4ukr.org/criminal/deshko-andriana-vasilevna/ Дешко Анетта Тиборовна  1325291 https://psb4ukr.org/criminal/deshko-anetta-tiborovna/ Довка Золтан Золтанович 1325292 https://psb4ukr.org/criminal/dovka-zoltan-zoltanovich/ Довнат Иван Иванович    1325293 https://psb4ukr.org/criminal/dovnat-ivan-ivanovich/ Дома Йосип Йосифович    1325294 https://psb4ukr.org/criminal/doma-josip-josifovich/ Дорчи Адальберт Адальбертович   1325295 https://psb4ukr.org/criminal/dorchi-adalbert-adalbertovich/ Дудаш Чилла Александровна       1325296 https://psb4ukr.org/criminal/dudash-chilla-aleksandrovna/ Дюрков Николай Николаевич       1325297 https://psb4ukr.org/criminal/dyurkov-nikolaj-nikolaevich/ Дьерке Любовь Ивановна  1325298 https://psb4ukr.org/criminal/derke-lyubov-ivanovna/ Эстинко Андрей Андреевич        1325299 https://psb4ukr.org/criminal/estinko-andrej-andreevich/ Зэлди Мария Ивановна    1325300 https://psb4ukr.org/criminal/zeldi-mariya-ivanovna/ Зелик Иван Иванович     1325301 https://psb4ukr.org/criminal/zelik-ivan-ivanovich/ Зунко Барнабаш Людвикович       1325302 https://psb4ukr.org/criminal/zunko-barnabash-lyudvikovich/ Иван Клара Федоровна    1325303 https://psb4ukr.org/criminal/ivan-klara-fedorovna/ Ивань Корнелия Александровна    1325304 https://psb4ukr.org/criminal/ivan-korneliya-aleksandrovna/ Игнац Мария Золтановна  1325305 https://psb4ukr.org/criminal/ignac-mariya-zoltanovna/ Илык Александр Александрович    1325306 https://psb4ukr.org/criminal/ilyk-aleksandr-aleksandrovich/ Илльеш Аттила Иосифович 1325307 https://psb4ukr.org/criminal/illesh-attila-iosifovich/ Иляшович Виктор Васильевич      1325308 https://psb4ukr.org/criminal/ilyashovich-viktor-vasilevich/ Йосипчук Иван Иванович  1325309 https://psb4ukr.org/criminal/josipchuk-ivan-ivanovich/ Калынар Ева Павловна    1325310 https://psb4ukr.org/criminal/kalynar-eva-pavlovna/ Капраль Николай Николаевич      1325311 https://psb4ukr.org/criminal/kapral-nikolaj-nikolaevich/ Каптур Ефрем Ефремович  1325312 https://psb4ukr.org/criminal/kaptur-efrem-efremovich/ Карольи Иосиф Дежевич   1325313 https://psb4ukr.org/criminal/karoli-iosif-dezhevich/ Качур Артур Владимирович        1325314 https://psb4ukr.org/criminal/kachur-artur-vladimirovich/ Кедебец Давид Чобович   1325315 https://psb4ukr.org/criminal/kedebec-david-chobovich/ Келемен Дмитрий Юльевич 1325316 https://psb4ukr.org/criminal/kelemen-dmitrij-yulevich/ Келемен Корнелий Йосифович      1325317 https://psb4ukr.org/criminal/kelemen-kornelij-josifovich/ Кепич Василий Йовжефович        1325318 https://psb4ukr.org/criminal/kepich-vasilij-jovzhefovich/ Кертес Тибор Берталомеевич      1325319 https://psb4ukr.org/criminal/kertes-tibor-bertalomeevich/ Кихтенко Виктор Викторович      1325320 https://psb4ukr.org/criminal/kikhtenko-viktor-viktorovich/ Киш Эржебет Элемировна  1325321 https://psb4ukr.org/criminal/kish-erzhebet-elemirovna/ Киш Эрика Людвиковна    1325322 https://psb4ukr.org/criminal/kish-erika-lyudvikovna/ Киш Каталин Ивановна    1325323 https://psb4ukr.org/criminal/kish-katalin-ivanovna/ Кноблох Жолт Федорович  1325324 https://psb4ukr.org/criminal/knoblokh-zholt-fedorovich/ Ковач Золтан Юлиевич    1325325 https://psb4ukr.org/criminal/kovach-zoltan-yulievich/ Ковач Иштван Стефанович 1325326 https://psb4ukr.org/criminal/kovach-ishtvan-stefanovich/ Ковач Екатерина Микулашовна     1325327 https://psb4ukr.org/criminal/kovach-ekaterina-mikulashovna/ Ковач Миклош Андреевич  1325328 https://psb4ukr.org/criminal/kovach-miklosh-andreevich/ Ковтюк Арпад Арпадович  1325329 https://psb4ukr.org/criminal/kovtyuk-arpad-arpadovich/ Ковчи Екатерина Омбрушевна      1325330 https://psb4ukr.org/criminal/kovchi-ekaterina-ombrushevna/ Колесарь Ева Людвиговна 1325331 https://psb4ukr.org/criminal/kolesar-eva-lyudvigovna/ Комар Сильвия Ивановна  1325332 https://psb4ukr.org/criminal/komar-silviya-ivanovna/ Комар Ярослав Иванович  1325333 https://psb4ukr.org/criminal/komar-yaroslav-ivanovich/ Копин Юрий Николаевич   1325334 https://psb4ukr.org/criminal/kopin-yurij-nikolaevich/ Копор Бертолон Гедеонович       1325335 https://psb4ukr.org/criminal/kopor-bertolon-gedeonovich/ Копор Тиводор Гейзович  1325336 https://psb4ukr.org/criminal/kopor-tivodor-gejzovich/ Кормочи Золтан Золтанович       1325337 https://psb4ukr.org/criminal/kormochi-zoltan-zoltanovich/ Костюк Виктор Викторович        1325338 https://psb4ukr.org/criminal/kostyuk-viktor-viktorovich/ Кота Юра Степанлвич     1325339 https://psb4ukr.org/criminal/kota-yura-stepanlvich/ Кочиш Федир Федорович   1325340 https://psb4ukr.org/criminal/kochish-fedir-fedorovich/ Кочиш Йосип Йосифович   1325341 https://psb4ukr.org/criminal/kochish-josip-josifovich/ Крайник Жужанна Ивановна        1325342 https://psb4ukr.org/criminal/krajnik-zhuzhanna-ivanovna/ Красняник Иван Иванович 1325343 https://psb4ukr.org/criminal/krasnyanik-ivan-ivanovich/ Кушнир Владислав Владимирович   1325344 https://psb4ukr.org/criminal/kushnir-vladislav-vladimirovich/ Лакатош Берталон Берталонович   1325345 https://psb4ukr.org/criminal/lakatosh-bertalon-bertalonovich/ Ланьо Александр Александрович   1325346 https://psb4ukr.org/criminal/lano-aleksandr-aleksandrovich/ Лендэл Василий Васильевич       1325347 https://psb4ukr.org/criminal/lendel-vasilij-vasilevich-2/ Леньо Анна Ивановна     1325348 https://psb4ukr.org/criminal/leno-anna-ivanovna/ Леринц Ласло Томашович  1325349 https://psb4ukr.org/criminal/lerinc-laslo-tomashovich/ Лыскай Марианна Гейзовна        1325350 https://psb4ukr.org/criminal/lyskaj-marianna-gejzovna/ Литерати Йосип Йосифович        1325351 https://psb4ukr.org/criminal/literati-josip-josifovich/ Магочи Марьяна Александровна    1325352 https://psb4ukr.org/criminal/magochi-maryana-aleksandrovna/ Майорош Моника Юльевна  1325353 https://psb4ukr.org/criminal/majorosh-monika-yulevna/ Маланка Йосип Иванович  1325354 https://psb4ukr.org/criminal/malanka-josip-ivanovich/ Маломка Дердь Александрович     1325355 https://psb4ukr.org/criminal/malomka-derd-aleksandrovich/ Мароши Иштван Иосипович 1325356 https://psb4ukr.org/criminal/maroshi-ishtvan-iosipovich/ Мароши Тибор Степанович 1325357 https://psb4ukr.org/criminal/maroshi-tibor-stepanovich/ Мартон Эдита Эрнестовна 1325358 https://psb4ukr.org/criminal/marton-edita-ernestovna/ Маруцан Андрей Ференцович       1325359 https://psb4ukr.org/criminal/marucan-andrej-ferencovich/ Матей Степан Андреевич  1325360 https://psb4ukr.org/criminal/matej-stepan-andreevich/ Матей Тибор Тиборович   1325361 https://psb4ukr.org/criminal/matej-tibor-tiborovich/ Медеши Норберт Иванович 1325362 https://psb4ukr.org/criminal/medeshi-norbert-ivanovich/ Мезе Мария Гейзовна     1325363 https://psb4ukr.org/criminal/meze-mariya-gejzovna/ Мештер Эрика Владимировна       1325364 https://psb4ukr.org/criminal/meshter-erika-vladimirovna/ Мештер Меньгерт Меньгертович    1325365 https://psb4ukr.org/criminal/meshter-mengert-mengertovich/ Мишколци Екатерина Ернестовна   1325366 https://psb4ukr.org/criminal/mishkolci-ekaterina-ernestovna/ Молнар Андрея Андреевна 1325367 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-andreya-andreevna/ Молнар Бейло Бейлович   1325368 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-bejlo-bejlovich/ Молнар Бейло Александрович      1325369 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-bejlo-aleksandrovich/ Молнар Ласло Васильевич 1325370 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-laslo-vasilevich/ Молнар Чаба Иванович    1325371 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-chaba-ivanovich/ Морожи Чобо Алексеевич  1325372 https://psb4ukr.org/criminal/morozhi-chobo-alekseevich/ Надь Атилла Александрович       1325373 https://psb4ukr.org/criminal/nad-atilla-aleksandrovich/ Надь Бейло Бейлович     1325374 https://psb4ukr.org/criminal/nad-bejlo-bejlovich/ Надь Юрий Юльевич       1325375 https://psb4ukr.org/criminal/nad-yurij-yulevich/ Нодь Людвик Людвикович  1325376 https://psb4ukr.org/criminal/nod-lyudvik-lyudvikovich/ Нодь Татьяна Ивановна   1325377 https://psb4ukr.org/criminal/nod-tatyana-ivanovna/ Драшкоци Ева Адальбертовна; Перец Ева Адальбертовна; Окогриб Ева Адальбертовна  1325378 https://psb4ukr.org/criminal/drashkoci-eva-adalbertovna/ Орос Андрей Валентинович        1325379 https://psb4ukr.org/criminal/oros-andrej-valentinovich/ Орос Василий Васильевич 1325380 https://psb4ukr.org/criminal/oros-vasilij-vasilevich/ Ковтан Дмитрий Вячеславович     1325381 https://psb4ukr.org/criminal/kovtan-dmitrij-vyacheslavovich/ Ковтан Марьяна Васильевна       1325382 https://psb4ukr.org/criminal/kovtan-maryana-vasilevna/ Козарь Сергей Иванович  1325383 https://psb4ukr.org/criminal/kozar-sergej-ivanovich/ Коштура Богдан Иванович 1325384 https://psb4ukr.org/criminal/koshtura-bogdan-ivanovich/ Ковач Виктор Бернатович 1325385 https://psb4ukr.org/criminal/kovach-viktor-bernatovich/ Коваль Олег Богданович  1325386 https://psb4ukr.org/criminal/koval-oleg-bogdanovich/ Игнат Михаил Михайлович 1325387 https://psb4ukr.org/criminal/ignat-mikhail-mikhajlovich/ Качур Владимир Ильич    1325388 https://psb4ukr.org/criminal/kachur-vladimir-ilich/ Качур Татьяна Васильевна        1325389 https://psb4ukr.org/criminal/kachur-tatyana-vasilevna/ Ковач Виктор Юрьевич    1325390 https://psb4ukr.org/criminal/kovach-viktor-yurevich/ Магада Андрей Николаевич        1325391 https://psb4ukr.org/criminal/magada-andrej-nikolaevich/ Мошак Владислав Юриевич 1325392 https://psb4ukr.org/criminal/moshak-vladislav-yurievich/ Лукачко Мирослав Иванович       1325393 https://psb4ukr.org/criminal/lukachko-miroslav-ivanovich/ Монцол Павел Павлович   1325394 https://psb4ukr.org/criminal/moncol-pavel-pavlovich/ Молнар Александр Шандорович; Молнар Ф Александр Шандорович      1325395 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-aleksandr-shandorovich/ Игнат Федор Федорович   1325396 https://psb4ukr.org/criminal/ignat-fedor-fedorovich/ Мелеш Иван Иванович     1325397 https://psb4ukr.org/criminal/melesh-ivan-ivanovich/ Немеш Василий Васильевич        1325398 https://psb4ukr.org/criminal/nemesh-vasilij-vasilevich/ Олаг Степан Степанович  1325399 https://psb4ukr.org/criminal/olag-stepan-stepanovich/ Молнар Степан Войтехович        1325400 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-stepan-vojtekhovich/ Медведь Василий Винцейович      1325401 https://psb4ukr.org/criminal/medved-vasilij-vincejovich/ Молнар Александр Сергеевич      1325402 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-aleksandr-sergeevich/ Мелеш Мария Артуровна   1325403 https://psb4ukr.org/criminal/melesh-mariya-arturovna/ Молнар Александр Йосифович      1325404 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-aleksandr-josifovich/ Монич Виталий Юрьевич   1325405 https://psb4ukr.org/criminal/monich-vitalij-yurevich/ Мошкола Павел Васильевич        1325406 https://psb4ukr.org/criminal/moshkola-pavel-vasilevich/ Мочар Василий Иванович  1325407 https://psb4ukr.org/criminal/mochar-vasilij-ivanovich/ Чучка Аттила Степанлвич 1325408 https://psb4ukr.org/criminal/chuchka-attila-stepanlvich/ Пилипко Федор Федорович 1325409 https://psb4ukr.org/criminal/pilipko-fedor-fedorovich/ Тышко Александр Александрович   1325410 https://psb4ukr.org/criminal/tyshko-aleksandr-aleksandrovich/ Фазекаш Карл Карлович   1325411 https://psb4ukr.org/criminal/fazekash-karl-karlovich/ Балог Дюла Дюлович      1325412 https://psb4ukr.org/criminal/balog-dyula-dyulovich/ Балог Янош Калманович   1325413 https://psb4ukr.org/criminal/balog-yanosh-kalmanovich/ Молнар Мелинда Аттиловна        1325414 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-melinda-attilovna/ Мацунич Иван Иванович   1325415 https://psb4ukr.org/criminal/macunich-ivan-ivanovich/ Мошкович Аттила Евгениевич      1325416 https://psb4ukr.org/criminal/moshkovich-attila-evgenievich/ Медвецкий Александр Викторович  1325417 https://psb4ukr.org/criminal/medveckij-aleksandr-viktorovich/ Молнар Александр Иванович       1325418 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-aleksandr-ivanovich/ Мороз Александр Александрович   1325419 https://psb4ukr.org/criminal/moroz-aleksandr-aleksandrovich-3/ Медведь Михаил Михайлович       1325420 https://psb4ukr.org/criminal/medved-mikhail-mikhajlovich/ Монич Татьяна Алексеевна        1325421 https://psb4ukr.org/criminal/monich-tatyana-alekseevna/ Молнар Леся Петровна    1325422 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-lesya-petrovna/ Овчаров Иван Иванович   1325423 https://psb4ukr.org/criminal/ovcharov-ivan-ivanovich/ Йовбак Иван Дмитриевич  1325424 https://psb4ukr.org/criminal/jovbak-ivan-dmitrievich/ Иовдий Василий Васильевич       1325425 https://psb4ukr.org/criminal/iovdij-vasilij-vasilevich/ Малеш Михаил Иванович   1325426 https://psb4ukr.org/criminal/malesh-mikhail-ivanovich/ Ман Иван Иванович       1325427 https://psb4ukr.org/criminal/man-ivan-ivanovich/ Малюк Ярослав Ярославович       1325428 https://psb4ukr.org/criminal/malyuk-yaroslav-yaroslavovich/ Ковша Александр Иосипович       1325429 https://psb4ukr.org/criminal/kovsha-aleksandr-iosipovich/ Бочкай Золтан Иштванович        1325430 https://psb4ukr.org/criminal/bochkaj-zoltan-ishtvanovich/ Олексий Иван Николаевич 1325431 https://psb4ukr.org/criminal/oleksij-ivan-nikolaevich/ Мартон Виктор Александрович     1325432 https://psb4ukr.org/criminal/marton-viktor-aleksandrovich/ Марущинец Василий Васильевич    1325433 https://psb4ukr.org/criminal/marushhinec-vasilij-vasilevich/ Мартон Золтан Золтанович        1325434 https://psb4ukr.org/criminal/marton-zoltan-zoltanovich/ Нодь Золтан Золтанович  1325435 https://psb4ukr.org/criminal/nod-zoltan-zoltanovich/ Нодь Эдуард Тибериевич  1325436 https://psb4ukr.org/criminal/nod-eduard-tiberievich/ Мартяшов Александр Владимирович 1325437 https://psb4ukr.org/criminal/martyashov-aleksandr-vladimirovich/ Олаг Андрей Андреевич   1325438 https://psb4ukr.org/criminal/olag-andrej-andreevich/ Мартон Калман Александрович     1325439 https://psb4ukr.org/criminal/marton-kalman-aleksandrovich/ Мартяшов Андрей Владимирович    1325440 https://psb4ukr.org/criminal/martyashov-andrej-vladimirovich/ Олекса Василий Васильевич       1325441 https://psb4ukr.org/criminal/oleksa-vasilij-vasilevich/ Мартон Мелинда Томашевна        1325442 https://psb4ukr.org/criminal/marton-melinda-tomashevna/ Марусинец Золтан Степанович     1325443 https://psb4ukr.org/criminal/marusinec-zoltan-stepanovich/ Товт Дьэвзев Девзевич; Товт Дьизив Дьизевич     1325444 https://psb4ukr.org/criminal/tovt-devzev-devzevich/ Левицкая Наталья Петровна       1325445 https://psb4ukr.org/criminal/levickaya-natalya-petrovna/ Баратей Бейло Бейлович; Бератей Бейло Бейлович  1325446 https://psb4ukr.org/criminal/baratej-bejlo-bejlovich/ Дьерке Диана Иосиповна-Ярославовн       1325447 https://psb4ukr.org/criminal/derke-diana-iosipovna-yaroslavovn/ Шитев Аттила Иштванович 1325448 https://psb4ukr.org/criminal/shitev-attila-ishtvanovich/ Фееш Степан Степанлвич  1325449 https://psb4ukr.org/criminal/feesh-stepan-stepanlvich/ Вереш Чилла Андреевна   1325450 https://psb4ukr.org/criminal/veresh-chilla-andreevna/ Кноблох Жолт Федорович  1325451 https://psb4ukr.org/criminal/knoblokh-zholt-fedorovich-2/ Якоб Бейла Бейлович     1325452 https://psb4ukr.org/criminal/yakob-bejla-bejlovich/ Сабов Шамуел Шамуэлович 1325453 https://psb4ukr.org/criminal/sabov-shamuel-shamuelovich/ Ковач Даниил Даниэльевич        1325454 https://psb4ukr.org/criminal/kovach-daniil-danielevich/ Настич Василий Василович        1325455 https://psb4ukr.org/criminal/nastich-vasilij-vasilovich/ Поташник Александр Александрович        1325456 https://psb4ukr.org/criminal/potashnik-aleksandr-aleksandrovich/ Нодь Степан Степанович  1325457 https://psb4ukr.org/criminal/nod-stepan-stepanovich/ Посани Андрей Андреевич 1325458 https://psb4ukr.org/criminal/posani-andrej-andreevich/ Назаренко Александр Валентинович        1325459 https://psb4ukr.org/criminal/nazarenko-aleksandr-valentinovich/ Надь Василий Иванович   1325460 https://psb4ukr.org/criminal/nad-vasilij-ivanovich/ Наливкин Валентин Карлович      1325461 https://psb4ukr.org/criminal/nalivkin-valentin-karlovich/ Папп Александр Александрович    1325462 https://psb4ukr.org/criminal/papp-aleksandr-aleksandrovich/ Надь Александр Александрович    1325463 https://psb4ukr.org/criminal/nad-aleksandr-aleksandrovich/ Левко Руслан Иванович   1325464 https://psb4ukr.org/criminal/levko-ruslan-ivanovich/ Пятак Виталий Михаилович        1325465 https://psb4ukr.org/criminal/pyatak-vitalij-mikhailovich/ Павлик Ольга Федоровна  1325466 https://psb4ukr.org/criminal/pavlik-olga-fedorovna/ Нодь Александр Петрович 1325467 https://psb4ukr.org/criminal/nod-aleksandr-petrovich/ Левкулич Степан Василович       1325468 https://psb4ukr.org/criminal/levkulich-stepan-vasilovich/ Назарович Виктор Степанович     1325469 https://psb4ukr.org/criminal/nazarovich-viktor-stepanovich/ Поп Богдана Владимировна        1325470 https://psb4ukr.org/criminal/pop-bogdana-vladimirovna/ Небола Виталий Васильевич       1325471 https://psb4ukr.org/criminal/nebola-vitalij-vasilevich/ Лемак Иван Иванович     1325472 https://psb4ukr.org/criminal/lemak-ivan-ivanovich/ Лейза Михаил Михайлович 1325473 https://psb4ukr.org/criminal/lejza-mikhail-mikhajlovich/ Легеза Станислав Эмерихович     1325474 https://psb4ukr.org/criminal/legeza-stanislav-emerikhovich/ Лендэл Иштван Павлович  1325475 https://psb4ukr.org/criminal/lendel-ishtvan-pavlovich/ Левкулич Михаил Васильевич      1325476 https://psb4ukr.org/criminal/levkulich-mikhail-vasilevich/ Левчак Алена Анатолевна 1325477 https://psb4ukr.org/criminal/levchak-alena-anatolevna/ Левчак Ольга Юриевна    1325478 https://psb4ukr.org/criminal/levchak-olga-yurievna/ Левчак Михаил Михайлович        1325479 https://psb4ukr.org/criminal/levchak-mikhail-mikhajlovich/ Легеза Александр Николаевич     1325480 https://psb4ukr.org/criminal/legeza-aleksandr-nikolaevich/ Машкаринец Станислав Романович  1325481 https://psb4ukr.org/criminal/mashkarinec-stanislav-romanovich/ Мищак Виктория Игоревна 1325482 https://psb4ukr.org/criminal/mishhak-viktoriya-igorevna/ Муругов Дмитрий Вячеславович    1325483 https://psb4ukr.org/criminal/murugov-dmitrij-vyacheslavovich/ Мати Йосип Йосифович    1325484 https://psb4ukr.org/criminal/mati-josip-josifovich/ Мучичка Иван Иванович   1325485 https://psb4ukr.org/criminal/muchichka-ivan-ivanovich/ Матковский Василий Николаевич   1325486 https://psb4ukr.org/criminal/matkovskij-vasilij-nikolaevich/ Мокар Ярослав Михайлович        1325487 https://psb4ukr.org/criminal/mokar-yaroslav-mikhajlovich/ Матвеев Александр Викторович    1325488 https://psb4ukr.org/criminal/matveev-aleksandr-viktorovich/ Мощак Владислав Юрьевич 1325489 https://psb4ukr.org/criminal/moshhak-vladislav-yurevich/ Мушак Александр Иванович        1325490 https://psb4ukr.org/criminal/mushak-aleksandr-ivanovich/ Матл Татьяна Евгеньевна 1325491 https://psb4ukr.org/criminal/matl-tatyana-evgenevna/ Мурник Наталия Дмитриевна       1325492 https://psb4ukr.org/criminal/murnik-nataliya-dmitrievna/ Матика Иван Александрович       1325493 https://psb4ukr.org/criminal/matika-ivan-aleksandrovich/ Матковский Владимир Николаевич  1325494 https://psb4ukr.org/criminal/matkovskij-vladimir-nikolaevich/ Мурани Йосип Алексеевич 1325495 https://psb4ukr.org/criminal/murani-josip-alekseevich/ Молдован Андрей Юриевич 1325496 https://psb4ukr.org/criminal/moldovan-andrej-yurievich/ Машкаринец Владимир Николаевич  1325497 https://psb4ukr.org/criminal/mashkarinec-vladimir-nikolaevich/ Мателешко Виктор Викторович     1325498 https://psb4ukr.org/criminal/mateleshko-viktor-viktorovich/ Палфи Андрей Иванович   1325499 https://psb4ukr.org/criminal/palfi-andrej-ivanovich/ Надеев Александр Сергеевич      1325500 https://psb4ukr.org/criminal/nadeev-aleksandr-sergeevich/ Нагавичка Василий Василович     1325501 https://psb4ukr.org/criminal/nagavichka-vasilij-vasilovich/ Нодь Юрий Юрьевич       1325502 https://psb4ukr.org/criminal/nod-yurij-yurevich/ Матевка Виктор Андреевич        1325503 https://psb4ukr.org/criminal/matevka-viktor-andreevich/ Марфинец Иван Васильевич        1325504 https://psb4ukr.org/criminal/marfinec-ivan-vasilevich/ Молнар Бертолон Бертолонович    1325505 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-bertolon-bertolonovich/ Никула Василий Васильевич       1325506 https://psb4ukr.org/criminal/nikula-vasilij-vasilevich/ Молнар Янош Андрашович  1325507 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-yanosh-andrashovich/ Машкаринец Сергей Йосифович     1325508 https://psb4ukr.org/criminal/mashkarinec-sergej-josifovich/ Довганич Василий Васильевич     1325509 https://psb4ukr.org/criminal/dovganich-vasilij-vasilevich/ Мощак Виктор Юрьевич    1325510 https://psb4ukr.org/criminal/moshhak-viktor-yurevich/ Мощак Юрий Юрьевич      1325511 https://psb4ukr.org/criminal/moshhak-yurij-yurevich/ Мурга Татьяна Степановна        1325512 https://psb4ukr.org/criminal/murga-tatyana-stepanovna/ Надь Анна Адальбертовна 1325513 https://psb4ukr.org/criminal/nad-anna-adalbertovna/ Панасюк Оксана Васильевна       1325514 https://psb4ukr.org/criminal/panasyuk-oksana-vasilevna/ Кыдыбиц Левентэ Юльевич 1325515 https://psb4ukr.org/criminal/kydybic-levente-yulevich/ Комари Дьердь Дердьевич 1325516 https://psb4ukr.org/criminal/komari-derd-derdevich/ Катков Шандор Шандорович        1325517 https://psb4ukr.org/criminal/katkov-shandor-shandorovich/ Кулагин Николай Николаевич      1325518 https://psb4ukr.org/criminal/kulagin-nikolaj-nikolaevich/ Келемен Иожеф Йожефович 1325519 https://psb4ukr.org/criminal/kelemen-iozhef-jozhefovich/ Ковач Давид Петрович    1325520 https://psb4ukr.org/criminal/kovach-david-petrovich/ Ковач Иштван Калманович 1325521 https://psb4ukr.org/criminal/kovach-ishtvan-kalmanovich/ Молнар Оскар Оскарович  1325522 https://psb4ukr.org/criminal/molnar-oskar-oskarovich/ Галамбош Иштван Дезидерович     1325523 https://psb4ukr.org/criminal/galambosh-ishtvan-deziderovich/ Лукач Александр Александрович   1325524 https://psb4ukr.org/criminal/lukach-aleksandr-aleksandrovich/ Минчук Андрей Романович 1325525 https://psb4ukr.org/criminal/minchuk-andrej-romanovich/ Осташович Василий Иванович      1325526 https://psb4ukr.org/criminal/ostashovich-vasilij-ivanovich/ Ловыч Вячеслав Васильевич       1325527 https://psb4ukr.org/criminal/lovych-vyacheslav-vasilevich/ Лоя Михаил Михайлович   1325528 https://psb4ukr.org/criminal/loya-mikhail-mikhajlovich/ Луценко Александр Васильевич    1325529 https://psb4ukr.org/criminal/lucenko-aleksandr-vasilevich/ Михайлов Виктор Викторович      1325530 https://psb4ukr.org/criminal/mikhajlov-viktor-viktorovich/ Литерати Александр Александрович        1325531 https://psb4ukr.org/criminal/literati-aleksandr-aleksandrovich/ Лужицкий Иван Васильевич        1325532 https://psb4ukr.org/criminal/luzhickij-ivan-vasilevich/ Павлик Владимир Михаилович      1325533 https://psb4ukr.org/criminal/pavlik-vladimir-mikhailovich/ Мейсар Александр Александрович  1325534 https://psb4ukr.org/criminal/mejsar-aleksandr-aleksandrovich/ Мигович Петр Тибериевич 1325535 https://psb4ukr.org/criminal/migovich-petr-tiberievich/ Пензеник Виталий Иванович       1325536 https://psb4ukr.org/criminal/penzenik-vitalij-ivanovich/ Лукач Михаил Михайлович 1325537 https://psb4ukr.org/criminal/lukach-mikhail-mikhajlovich/ Мигалко Юра Эмерихович  1325538 https://psb4ukr.org/criminal/migalko-yura-emerikhovich/ Милес Тиберий Тибериевич        1325539 https://psb4ukr.org/criminal/miles-tiberij-tiberievich/ Осуский Сергей Йосифович        1325540 https://psb4ukr.org/criminal/osuskij-sergej-josifovich/ Логойда Игорь Игоревич  1325541 https://psb4ukr.org/criminal/logojda-igor-igorevich/ Лосяков Станислав Геннадиевич   1325542 https://psb4ukr.org/criminal/losyakov-stanislav-gennadievich/ Ломага Александр Степанович     1325543 https://psb4ukr.org/criminal/lomaga-aleksandr-stepanovich/ Ороси Василий Васильевич        1325544 https://psb4ukr.org/criminal/orosi-vasilij-vasilevich-2/ Ортутай Виктор Александрович    1325545 https://psb4ukr.org/criminal/ortutaj-viktor-aleksandrovich/ Осадчук Ирина Юриевна   1325546 https://psb4ukr.org/criminal/osadchuk-irina-yurievna/ Павлык Ольга Яношовна   1325547 https://psb4ukr.org/criminal/pavlyk-olga-yanoshovna/ Мейсар Василий Александрович    1325548 https://psb4ukr.org/criminal/mejsar-vasilij-aleksandrovich/ Метелев Константин Юриевич      1325549 https://psb4ukr.org/criminal/metelev-konstantin-yurievich/ Мешко Юра Юриевич       1325550 https://psb4ukr.org/criminal/meshko-yura-yurievich/ Мигали Ростислав Иванович       1325551 https://psb4ukr.org/criminal/migali-rostislav-ivanovich/ Мизарев Иван Васильевич 1325552 https://psb4ukr.org/criminal/mizarev-ivan-vasilevich/ Осташ Николай Николаевич        1325553 https://psb4ukr.org/criminal/ostash-nikolaj-nikolaevich/ Павлык Михаил Михайлович        1325554 https://psb4ukr.org/criminal/pavlyk-mikhail-mikhajlovich/ Йосипчук Сергей Иванович        1325555 https://psb4ukr.org/criminal/josipchuk-sergej-ivanovich/ Мигович Александр Алексадрович  1325556 https://psb4ukr.org/criminal/migovich-aleksandr-aleksadrovich/ Никита Богдан Юрьевич   1325557 https://psb4ukr.org/criminal/nikita-bogdan-yurevich/ Милес Александр Александрович   1325558 https://psb4ukr.org/criminal/miles-aleksandr-aleksandrovich/ Никула Василий Васильевич       1325559 https://psb4ukr.org/criminal/nikula-vasilij-vasilevich-2/ Мигович Александр Александрович 1325560 https://psb4ukr.org/criminal/migovich-aleksandr-aleksandrovich/ Ковач Александр Гейзович        1325561 https://psb4ukr.org/criminal/kovach-aleksandr-gejzovich/ Кравец Иван Александрович       1325562 https://psb4ukr.org/criminal/kravec-ivan-aleksandrovich/ Козарь Виталий Иванович 1325563 https://psb4ukr.org/criminal/kozar-vitalij-ivanovich/ Копча Андрей Андреевич  1325564 https://psb4ukr.org/criminal/kopcha-andrej-andreevich/ Король Иван Михайлович  1325565 https://psb4ukr.org/criminal/korol-ivan-mikhajlovich/ Конюков Александр Витальевич    1325566 https://psb4ukr.org/criminal/konyukov-aleksandr-vitalevich/ Комар Сергей Васильевич 1325567 https://psb4ukr.org/criminal/komar-sergej-vasilevich/ Лиховид Виталий Омельянович     1325568 https://psb4ukr.org/criminal/likhovid-vitalij-omelyanovich/ Колачук Алексей Михайлович      1325569 https://psb4ukr.org/criminal/kolachuk-aleksej-mikhajlovich/ Козарь Роман Михайлович 1325570 https://psb4ukr.org/criminal/kozar-roman-mikhajlovich/ Ковтун Александр Валентинович   1325571 https://psb4ukr.org/criminal/kovtun-aleksandr-valentinovich/ Копта Виктор Ласлович   1325572 https://psb4ukr.org/criminal/kopta-viktor-laslovich/ Игнатоля Владимир Иванович      1325573 https://psb4ukr.org/criminal/ignatolya-vladimir-ivanovich/ Коцан Анатолий Михайлович       1325574 https://psb4ukr.org/criminal/kocan-anatolij-mikhajlovich/ Кырик Василий Андреевич 1325575 https://psb4ukr.org/criminal/kyrik-vasilij-andreevich/ Калман Бригитта Гейзовна        1325576 https://psb4ukr.org/criminal/kalman-brigitta-gejzovna/ Ковач Екатерина Василевна       1325577 https://psb4ukr.org/criminal/kovach-ekaterina-vasilevna/ Тороний Наталия Валерьевна      1325578 https://psb4ukr.org/criminal/toronij-nataliya-valerevna/ Зуб Михаил Юрьевич      1325579 https://psb4ukr.org/criminal/zub-mikhail-yurevich/ Коцан Михаил Михайлович 1325580 https://psb4ukr.org/criminal/kocan-mikhail-mikhajlovich/ Зубак Ярослав Михайлович        1325581 https://psb4ukr.org/criminal/zubak-yaroslav-mikhajlovich/ Жилюк Богдан Богданович 1325582 https://psb4ukr.org/criminal/zhilyuk-bogdan-bogdanovich/ Зубан Роберт Иванович   1325583 https://psb4ukr.org/criminal/zuban-robert-ivanovich/ Иван Аттила Степанович  1325584 https://psb4ukr.org/criminal/ivan-attila-stepanovich/ Катрин Виктор Александрович     1325585 https://psb4ukr.org/criminal/katrin-viktor-aleksandrovich/ Кирлик Роман Николаевич 1325586 https://psb4ukr.org/criminal/kirlik-roman-nikolaevich/ Лендел Василий Васильевич       1325587 https://psb4ukr.org/criminal/lendel-vasilij-vasilevich-3/ Зеленко Виталий Витальевич      1325588 https://psb4ukr.org/criminal/zelenko-vitalij-vitalevich/ Зинич Ярослав Михайлович        1325589 https://psb4ukr.org/criminal/zinich-yaroslav-mikhajlovich/ Зейкан Виталий Иванович 1325590 https://psb4ukr.org/criminal/zejkan-vitalij-ivanovich/ Зварич Василий Романович        1325591 https://psb4ukr.org/criminal/zvarich-vasilij-romanovich/ Завадский Иван Валерьевич       1325592 https://psb4ukr.org/criminal/zavadskij-ivan-valerevich/ Захарченко Андрей Викторович    1325593 https://psb4ukr.org/criminal/zakharchenko-andrej-viktorovich-2/ Задыхайло Наталия Владимировна  1325594 https://psb4ukr.org/criminal/zadykhajlo-nataliya-vladimirovna/ Иванишинец Иван Петрович        1325595 https://psb4ukr.org/criminal/ivanishinec-ivan-petrovich/ Кабаштур Анатолий Антонович     1325596 https://psb4ukr.org/criminal/kabashtur-anatolij-antonovich/ Калинич Иван Дмитриевич 1325597 https://psb4ukr.org/criminal/kalinich-ivan-dmitrievich/ Канюк Виталий Иванович  1325598 https://psb4ukr.org/criminal/kanyuk-vitalij-ivanovich/ Калинич Виталий Юрьевич 1325599 https://psb4ukr.org/criminal/kalinich-vitalij-yurevich/ Телингер Анна Бейловна  1325600 https://psb4ukr.org/criminal/telinger-anna-bejlovna/ Тигор Мелинда Павловна  1325601 https://psb4ukr.org/criminal/tigor-melinda-pavlovna/ Томаш Илдия Эрнестовна  1325602 https://psb4ukr.org/criminal/tomash-ildiya-ernestovna/ Фееш Тибор Тиборович    1325603 https://psb4ukr.org/criminal/feesh-tibor-tiborovich-2/ Шоми Магдолна Бейловна  1325604 https://psb4ukr.org/criminal/shomi-magdolna-bejlovna/   Нагадуємо: Миротворець опублікував список з 313 жителів Закарпаття, які присягнули на вірність Угорщині (СПИСОК)    

Будьте вкурсі з ПЕРШИЙ.com.ua - приєднуйтесь до наших спільнот:

Коментарі - 0

Поки немає коментарів, будьте першим, залиште свій відгук!
Loading...